Title / Description
Gedenkschriften, Betreklyk Tot De Omwenteling In De Vereenigde Nederlanden, in 1787 / Door Den Heer J. Mandrillonn, Lid Van Verscheiden Academien ... Uit het Fransch Vertaald, en met aanteekeningen en een gewigtig Nabericht vermeerderd. Duinkerken : van Schelle, 1792