Title / Description
Grotius, Hugo: Latijnsche Aen-spraeck van Mr. Hvgo De Groot aen De Kist, in de welcke sijne E. uyt de Ghevanckenisse is ghedraghen den 27. Martij 1621 : In Neder-landtsch Rijm nae-ghebootst. Met Noch een Liedeken van de Hollandtsche Thuyn, en 't Calf, van een ander. [S.l.] : [S.n.], 1621