Titel / Beschreibung
Tweede Vertoogh. Vande Uvytgheseyde Remonstrantsche Predicanten aen de Hog. Mog. Heeren Staten Generael, den Doorluchtighen Prince van Orangien, ende d' [...] : Vervatende Een Vernieuwinge van haer Vertoogh den 23. Martij overghegheven: Midtsgaders Verantwoordiginge der Remonstranten teghen sulcke Beschuldiginghen, [...] / [Adriaan van der Borre]. [S.l.] : [S.n.], 1623