Title / Description
Den oprechten Italiaenschen VVaer-Segger, Ofte een ware Prognosticatie op dit tegenwoordige Schrickel-Jaer ons Heeren, 1636 : Hier is by ghevoeght eenighe nieuwicheden die noyt voor desen ghedruckt syn / Inghestelt door den Vermaerden D. Anthonio Magino, Professor ende Mathmaticus der Stadt Bolognie, in Lombarddien. Delf : Waelpot, 1636