Title / Description
Twee bondighe Remonstrantien : Over de Questie, Off de Vnie der Vereenighde Provincien op de Ghereformeerde Religie ghefondeert is, dan off elcke Provincie bedonghen ende behouden heeft [...]. [S.l.] : [S.n.], 1631