Title / Description
Philipp <III., Spanien, König>: Copye Vande Procvratien ghegheven by de Majesteyt des Conings van Spagnien &c. Ende De Doorlvchtichste Eerts-hertoghen onse Souvereyne Princen van d'een [...]. Antwerpen : Ioachim Trognesius, 1609