Title / Description
Het Ingewant Der Bedruckte, lijdende, recht Religieuse Engelsche : Wt-ghestort Inden schoot van hare Broeders ende Bont-ghenooten, de Trouw-hertige Nederlanders, ende Lief-hebbers, vande ware Gereformeerde Christelijcke [...]. [S.l.] : [S.n.], 1643