Titel / Beschreibung
Yrlands Bloedende Request, Aen De Gereformeerde Kercken der vereenigde Nederlandsche Provintien : Waer inne Naer eene sommarische Verthooninghe van haren uyttersten noodt, een beete broods versocht wert, tot onderhoudinge van haer meer dan ellendigh [...]. [S.l.] : [S.n.], 1643