Titel / Beschreibung
Den Enghelschen Paus, Ofte Een Politijck Discours, : Waer-in De heymelijcke Onderhandelinge, ende 't verborghen Verstandt, tuschen het Hoff van Enghelandt, ende 't Hoff van Roomen, ten deelen ontdeckt is. [...]. [S.l] : [S.n.], 1643