Title / Description
Brun, Antoine: Vertoogh Van Antoine de Brun, Raedt ende Ambassdeur van sijne Majesteyt van Spangien tot bevorderingh der aengevanghen Vrede-handelinge tot Munster. Aen [...] : Schriftelijck gesonden uyt Deventer den 11 Februarij 1647 ; VVt het Fransch over-geset. Dordrecht : Verhaghen, 1647