Title / Description
Besoignes en Communicatien Over de Ligue Garentie van de Heeren Hare Hoog Mogende de Staten Generael. Den 2.4. en 5. Julij 1647. 's Gravenhage : Wouw, 1647