Titel / Beschreibung
Bedenckingen over het thien-hoornigh en seven-hoofdigh Treves ofte Pays Munsters-Monster; By den Paus Urbanum ontfangen : Om het welcke inde verlossinghe by te staen, ende te omhelsen, de Geunieerde Nederlanden, beneven andere Potentaten van Europa, van den Koninck van Spagnien [...] / Door E. P. [S.l.] : [S.n.], 1643