Title / Description
Eenighe Extracten Uyt verscheyde Missiven, gevonden inde Lord Digbijs Cabinet, het vvelcke bekomen is inde Batailie ontrent Sherborn in Jorck Shire den [...] : En nu inden Jare 1646. Door ordre des Parlements Ghedruckt: waer uyt klaerlijck ontdeckt wort de verborghentheydt van Doctor Goffs negotiatie in Hollandt, [...]. London : Wood, [1646]