Title / Description
Extract, Vyt-ghegheven By een Liefhebber des Vaderlandts, Raeckende De Godtloose corruptien ende Kuyperijen van den Griffier van hare Ho: Mog: Cornelis [...]. [S.l.] : [S.n.], 1646