Titel / Beschreibung
Den Vrede Met Roomen, Onmogelijck, Ongeoorloft ende Verderffelijck voor de Gereformeerde Kercke / [U.E. dienstwillighe, J. v. A.]. Utrecht : van Paddenburch, 1643