Titel / Beschreibung
Een Vermaminge [!] voor de Diakonen, dat is: Een korte ondersoeck op de Volghende Vrage, Of de gevvoonlijcke ghebruyck, van de versamelinge der Almoesen met [...] : Ondersocht ende toe-ghe-eyghent door Apostolische vvaerheydt / [Geschreven door een Lief-hebber der waerheydt, ende een Burgher van Amsterdam]. [S.l.] : [S.n.], 1646