Titel / Beschreibung
VVaerachtich Verhael, Van de Victorie ende 't overgaen van 't Sas van Gent, 't Fort St. Anthonis : Met den aenkleven van dien. Op Woonsdagh den Sevenden September, 1644. Hier nevens sijn ghevoeght, De Artiickvlen, Geaccordeert by Sijn Hoogheyt den Heere [...]. Leyden : vander Boxe, 1644