Title / Description
Ondersoeck, Nopende den Heere Servient Ambassadeur van Vranckrijck : Midtsgaders de Intresten Der selve Kroone Met de Hoogh Mooghende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden. In 't korte klaer ende bondigh vo [...]. [S.l.] : [S.n.], 1647