Title / Description
Extract uyt het Boeck vande Vrede-Handeling vande Ho: Mo: H.H: Staten Generael De Vereenighde Nederlanden : Veneris, den 15. Novemb. 1647. Dordrecht : Moulaert, 1647