Titel / Beschreibung
Missive In dato den Eersten Februarij 1648. Gesonden uyt Munster, Aen de Hog: Mog: Heeren Staten Generael, Over de Confirmatie ende Teeckeningh van de [...] : Blijde en Waerachtighe tijdinghe. Utrecht : Van Bueren, 1648