Titel / Beschreibung
Verdragh, Ghemaeckt tusschen Sijn Hoocheyt aen d'eene zijde, ende de Heeren Burgemeesters ende XXXVI. Raeden der Stadt Amsterdam door Haere speciale volmachtichde, [...] : Appendix, Separaet Articul van het Verdrach op den 3. Augustij 1650, ghemackt tussschen Sijn Hoocheydt den Heere Prince van Orangien/ ende de Stadt Amsterdam. [...]. [Amsterdam], 1650