Titel / Beschreibung
Sententien Ofte Decisien, Op ende over diversche differenten, een tijdtlanck gesweeft hebbende tusschen de Stadt Groningen, Omlanden ende d'Oldampten : Gepronuncieert ter vergaderinge ende op de naeme van de Hog: Mog: Heeren Staeten Generael der Vereenichde Nederlanden den 7. August. nieuwe styl Anno 1649 [...]. Groningen : Claessen, 1649