Title / Description
Open-hertige en Trou-hertige Reqveste, Gepresenteert ende overgegeven aen de Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelandt, den 16. Meerte 1648 : Door de rechte Patriotten, en ware Liefhebers des Vaderlandts, de welcke hare ontrustige Gemoederen hebben willen uyt-storten, eerst aen hare Eerwaerdige [...]. [S.l.] : [S.n.], 1648