Title / Description
Reede, Godard van: Vertooch Van De Heere van Neder-horst, jeghens het Teghen-bericht van de Heeren van Matenes ende Heem-stede : Mitsgaders Het Certificaet vande Heeren Plenipotentiarisen van Vranckrijck, daer neffens over-ghelevert. Als oock Eenige by-gevoeghde poincten den Leser [...]. [S.l.] : [S.n.], 1648