Titel / Beschreibung
Instructie Ende Ordonnantie voor Commissarisen van de Desolate Boedels : [Aldus gearresteert den tweeden Aprilis 1659 ... Was geparapheert J. Cats Ut onder stondt: Ter Ordonnantie van de Staten Gepubliceert van 't Stadthuys [...]. Amsterdam, [1659]