Titel / Beschreibung
Onder-Richtinghe, Op de Missive van P.V.H., Aende Ho. Mo. Heeren Staten Generael ende zijne Vorst. Doorl. den Prince van Orangien. Nopende de saecke van [...] : Daer in ontdeckt ende wederleyt worden verscheyden mysterien schuylende achter den Autheur van die Missive, ende zijnen aenhangh, tot nadeel vande publijcke [...] / [Johannes Wtenbogaert]. [S.l.] : [S.n.], 1629