Title / Description
Tractaet Van Alliantie Defensive, Tusschen den Duoorluchtighen Furst en Heer, den Heere Keurfurst van Brandenburgh, ter eenre en de Hooghmog: Heeren Staten [...] : [... Tot Cleve den 16 February 1666 ... Brief van Credentie van den Heer Keurfurst van Brandenburgh, tot Ratificatie van de Tractaten, boven onderlingh [...]. [S.l.] : [S.n.], [1666]