Titel / Beschreibung
Prodromus Inquisitionis Hispanicae, Of Voor-Boode Vande Spaensche Inqvisitie : Mitsgaders Verscheydene partydige, onrechtvaerdige en wreede Proceduyren, sedert de Publicatie van de Vreede, gepleeght teghens Persoonen wesende in plicht [...]. [S.l.] : [S.n.], 1650