Title / Description
De Na-Ween Vande Vrede. Ofte Ontdeckinge vande kommerlijcke ghelentheydt [!] onses lieven Vaderlants : Tot waerschouwinghe van alle sorgeloofe Mesnchen, op dat sy niet, na het exempel van andere Rijcken, subitelijck, van 't Ongeluck, overvallen wierden. [...] / Door een Lief-hebber der Waerheydt. [S.l.] : [S.n.], 1650