Title / Description
Echo ofte weer-klanck, Op den Eedt, die ghedaen werdt van de Eers. loffelijcke Schutterije, tot opweckinge haerder schuldige plicht : Psalm 50.14. Offert Gode danck, ende betaelt den Heere uwe beloften / Door L.H.D.W. in 't licht gestelt. Hoorn : Gerbrantsz., 1628