Title

Artijckelen gheaccordeert by Zijn Excellentie Mijn Heere den Prince van Orangien, aen den Gouverneur der Stadt 'sHertoghenbosch, ende aen de Capiteynen [...]. 'sGraven-Haghe : Wouw, 1629