Title / Description
Sententien, Vanden Raedt van State der Vereenighde Nederlanden, over die ghene die schuldigh geweest zijn aen het overgeven der Stadt Amersfoort, ende [...] : [Rade van State binnen Utrecht, den vijfden Octobris 1629. Stylo novo. J. van Berchem v. Ter Ordonnantie vanden Raedt van State. M. Huygens]. 's-Graven-Haghe : Wouw, 1629