Titel / Beschreibung
De Croon der Schuttery van de beroemde Coop-stadt Amstelredam: : haer daeromme gedediceert ende toegheschreven, om de valjante Godts zeghen-rijcke couragie, in het Jaer 1578. by hen Voor-ouders volbracht, verlossende [...] / Door L. H. V. Schut in 't licht ghestelt. [S.l.] : [S.n.], 1628