Title / Description
Politicque patriottische weegschaal, betreffende de Memorie van den heere ridder York, den 19. November deezes jaars overgegeven aan den President van [...] : waarin op een vaderlandsche neutraale wyze, der kraagt der Memorie en het recht van Engelands eisch, gewikt en gewoogen word. Amsterdam : Schuurman, 1779