Title / Description
Het politiek systema van de regeering van Amsterdam in een waar daglicht voorgesteldt en haar gedrag tegens de beschuldiging van den ridder Yorke : bescheidenlyk verdeedigt in een' brief aen een heer van regeering in Zeeland / [Hendrik Calkoen]. Middelburg : C. Bohémer, 1780