Title / Description
Bewys, Dat Een Franschman Wel Kan Denken : getrokken uit eenige Papieren, gewonden by gelegentheid van den Brand, eenige jaaren geleeden ontstaan, in zeeker Huis op de Vyverberg, in welke te dier [...] / [A. Tinne]. [S.l.] : [s.n.], Den 1sten Ocotober 1779