Title / Description
Ampzing, Samuel: Samvel Ampzings Eer-Verdediginge sijns Persoons, ende Ampts, tegens verscheyde onbekende Amsterdamsche Pasqvil-Dichters : Die hem onbedacht, en[de] valschelijk, ende tegens alle Christelijcke billijkheyd, sonder het minste bewijs, ofte reden, het Eer-dicht, op het vertreck [...]. Haerlem : Rooman, 1629