Titel / Beschreibung
Discovrs, Aengaende Treves Of Vrede, Met de Infante ofte Koning van Hispanien, ende dese Vereenighde Nederlanden : VVaer in verhandelt werdt 1. Redenen waeromme het schijnt gheraden te sijn. 2. Antwoorden, op de voorgaende Redenen. 3. Verder Insichten, waerom het niet [...]. Haerlem : Rooman, 1629