Title

Copie Vande Remonstrantie Die by abuys van verscheyde persoonen genaemt werdt Dedvctie : Overghelevert beneffens de Requeste der medeborgheren van Amstelredamme, als een verhael van alle de documenten der borgeren voorsz. inde vergaderinge [...] / Door Dr. Carel Leenaertsen, ende sijne gheassocieerde. Haerlem : Rooman, 1629