Title / Description
Ernstich schrijven, Aen de Ghedeputeerde der Zuyt ende Noort-Hollantsche Synoden, Over haere Remonstrantie : Aende Ed. Grootmog. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, overghegheven den 28en Februarij, 1629. In dit schrijven vvorden alle hare blamen [...] / [Johannes Wtenbogaert]. [S.l.] : [S.n.], 1629