Title / Description
Nootvvendich en-Levendich Verhael Van het ghene tot Amstelredam by de inghesetene Schutters, Burgeren ende Negotianten eenigen tijt herwaerts is gepas [...] : Tot verdedinghe der onschuldighe Ende Onderrechtinghe der misleyde / Door Een Liefhebber van de Vrede ende eenicheyt onses lieven Vader-Landts, ende specialijcken deser loffelijcker Stadt Amstelredam. [S.l.] : [S.n.], 1629