Title / Description
Schutters Dwang Ofte Verhael vande Proceduren, ghehouden teghen seeckere Schutteren tot Amsterdam : van weghen eenen Jan Claessen Vlooswijck, van den Crijghsraedt ende Magistraet, den Schutteren teghen wil en danck tot Capiteyn opghedronghen. Midtsgaders [...]. Haerlem : Rooman, 1629