Title / Description
Remonstrantie Aende Ed. Mog. Heeren Staeten van Hollandt, ende West-Vrieslandt, Vande Gedeputeerden der Zuydt ende Noordt-Hollandtsche Synoden overghelevert [...] : Waer by versocht wordt naerdere vast stellinghe vande Gereformeerde Religie tegens de Factie der Remonstranten. Midtgaders Consultatie in cas van conscientie [...]. Haerlem : Rooman, 1629