Title / Description
Pelegromius, Simon: Oorspronck van 'sHertoghen-Bosch, In 't Jaer 1540. in't Latijn beschreven door Simon Pelgrom, van 's Hertogen-bosch, Prior ende Provinciael vande Ordre [...]. Amsterdam : Iansz, 1629