Title / Description
Vande Conscientie-dwangh, Dat is: Klaer ende Grondlich Vertoogh, Dat de Hoogh-Mogh: Heeren Staten Generael in haer Placcaet den 3. Julij 1619. Tegen de [...] / Ghestelt door Henricum Arnoldi vander Linde, Dienaer des Goddelicken Woordts tot Delf. [Adressat: Staten-Generaal]. Delf : Kloetingh, 1629
Content