Title / Description
Missive, Inhoudende Den aerdt vanden Treves tusschen den Koninck van Spaengien ende de Gheunieerde Provincien : Waer in aenghetoghen worden notable resolutien der Ho: Mo: Staten Generael met hare bondighe redenen, waerom sy menichmael sulcken Vrede, Treves ende selfs [...]. [S.l.] : [S.n.], 1630