Title / Description
Authentijck Ende VVaerachtich Verhael van 't gundt t'Amsterdam is ghepasseert, tusschen de E.E. Heeren Magistraten, Adrianum Smoutium Predicant, ende de [...] : Daer in men siet, onder anderen, hoe Eerbiedich en Redelick, ... deses tijdts Kerckelicke hare Overheyden bejeghenen. Met een Advertissement van 't voornemen [...] / [Johannes Wtenbogaert]. [S.l.] : [S.n.], 1630