Title / Description
Resolutie, By de Heeren Raeden ende Vroetschappen der Stadt Haerlem : Ghenomen op seeckere Missive aen haerlieden ghesonden, van d' E. Groot Moghende Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, Nopende 't stuck vanden [...]. Haerlem : Roman, 1630