Titel / Beschreibung
Proiect t'samen gevoeght uyt de Advisen vande Leden, volgens de Resolutie van Hare Ed. Groot Mog. vande 19 Ianuarii 1630 : Met sommige Bedenckinghen over 't selve Project / [Mutmaßl. Verf.: Jacob Cats. Mutmaßl. Verf. der Bedenckingen ist Johannes Wtenbogaert]. [S.l.] : [S.n.], 1630