Title / Description
Eens oprechten Patriots ende Warachtigh Lief-hebbers der waere Christelicke Ghereformeerde Religie, Eerbiedighe, Ootmoedige niet min als ernstighe Aensprake, [...] / [Johannes Wtenbogaert]. [S.l.] : [S.n.], 1630